Retourbeleid

Niet tevreden met het bestelde product? Op deze pagina lees je alles omtrent ons retourbeleid. Heb je vragen over ons retourbeleid, neem dan contact met ons op via servicedesk@forza-refurbished.nl.


Herroepingsrecht


Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door de door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht, kun je ons hier alvorens van op de hoogte te stellen. Dit kan middels een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Europees modelformulier voor herroeping (Europees Modelformulier). Gebruik liever ons retouraanvraag systeem om een product snel én eenvoudig aan ons te retourneren. Wanneer je een product aan ons wilt retourneren en daarmee je geld terug wilt ontvangen, kun je dit aanmelden. Geef dus bij het verzoek tot herroeping aan dat het gaat om een herroeping / retouraanvraag en niet een reparatie. Het is ook mogelijk om de producten te retourneren, zonder voorafgaande melding. Uit de terugzending moet dan duidelijk blijken dat het om een herroeping gaat. Na herroeping moeten de producten binnen 14 dagen naar ons worden teruggezonden.


Retour aanmelden


Gevolgen van de herroeping


Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Indien je gebruik maakt van de retouroptie en procedure via https://www.forza-refurbished.nl/retourneren/, kun je het artikel gratis retourneren. Indien je op eigen gelegenheid de producten wenst terug te sturen, zijn de directe kosten hiervoor voor eigen rekening. Het retouradres is: tnv. RMA Afdeling Forza Refurbished, Graaf Engelbertlaan 75, 4837DS Breda, Nederland.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Wij ontvangen de producten, inclusief verpakking, graag in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd retour.

Algemene voorwaarden retourzending


Wij willen je vragen om bij het retourneren rekening te houden met de volgende punten:

- De bestelling dient, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking retour gestuurd te worden;
- De bestelling dient voorzien te worden van een deugdelijke verpakking. Indien nodig om de originele verpakking heen;
- Geen stickers of biljetten op de originele verpakking plakken;
- Simlockvrij en "Zoek mijn iPhone" dient verwijderd te zijn, meer informatie hierover vind je onder op de reparatie-pagina;
- Stuur je factuur of een kopie hiervan mee met de retourzending;


Uitzondering herroepingsrecht


In-ear headphones zijn in verband met hygiene uitgesloten van het herroepingsrecht, als je de verzegeling hebt verbroken".


Klachten & geschillen


Tevreden klanten vinden wij belangrijk. Het kan echter voorkomen dat je niet tevreden bent over de producten of diensten van Forza Refurbished en een klacht hebt. Wij willen je hier graag bij helpen en dit oplossen. Mocht je een klacht hebben over een geleverd artikel of onze dienstverlening, neem dan zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen 2 maanden) nadat het gebrek zich heeft geopenbaard dan wel jij daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact met Forza Refurbished op.

Om jou zo snel en goed mogelijk te helpen bij je klacht en deze op te lossen, hebben wij een korte klachtprocedure. Je kunt contact opnemen met onze klantenservice. Telefonisch is deze bereikbaar op telefoonnummer: +31 88 144 7700 van maandag tot vrijdag van 08.30 - 22.30 uur. Je kunt je klacht ook mailen naar servicedesk@forza-refurbished.nl.

Mocht het voorkomen dat je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht? Dan kun je onze Manager Service Desk mailen: patrick.walraven@forza-refurbished.nl (onderwerp mail: klacht ‘bestelnummer’). Je ontvangt dan binnen 2 werkdagen antwoord.

Een bij Forza Refurbished ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door Forza Refurbished beantwoord, je krijgt altijd binnen 48 uur een bevestiging van ontvangst van jouw klacht. Forza Refurbished heeft een interne klachtencommissie die de doelstelling heeft eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.
Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kunt je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/.)