Duurzaam


Smartphones, tablets en laptops hebben ons leven op allerlei gebieden verrijkt. Dankzij deze devices zijn we voor iedereen bereikbaar, kunnen we altijd en overal mobiel werken en als gevolg daarvan beter onze eigen tijd indelen. We staan eenvoudig met elkaar in contact via onder meer social media en kunnen ons ontspannen door het spelen van spelletjes.


Helaas is er ook een negatieve keerzijde aan deze ontwikkeling. Het jaarlijks wereldwijd produceren van bijna twee miljard (!) mobiele devices, vormt milieutechnisch een zware aanslag op onze wereld. We hebben het dan onder meer over de uitstoot van broeikasgassen, het ontstaan van gevaarlijk afval en mijnbouw naar schaarse delfstoffen die noodzakelijk zijn voor de productie van deze devices.

Voor de productie van slechts één iPhone zijn namelijk de volgende grondstoffen nodig: 134 kilo erts, 190 liter water en 20,5 gram cyanide. Het uiterst giftige cyanide wordt overigens gebruikt om de voor een smartphone benodigde 0,2 gram goud uit gouderts te halen. Het hergebruik van een iPhone levert per saldo een besparing op van 55.5 kg CO2.

Duurzaamheid en Forza Refurbished


Forza Refurbished gelooft in een betere wereld, waarbij het streven naar duurzaamheid een belangrijke voorwaarde is. Op de frontpage van deze website, tref je een animatiefilmpje aan waarin wordt toegelicht wat refurbished inhoudt en wat Forza Refurbished voor jou kan betekenen.

Dankzij het investeren in refurbished (Apple) devices, lever jij actief een bijdrage aan:

  • Energiebesparing;
  • Vermindering uitstoot broeikasgassen;
  • Materiaal besparing;
  • Minder gebruik schaarse delfstoffen, dus minder mijnbouw;
  • Vermindering gevaarlijk afval;
  • Vermindering toxische stoffen;
  • Kostenbesparing.

Devices van Forza Refurbished kunnen om die reden een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijfsleven, consumenten én onze wereld.

Nederland circulair in 2050


De Nederlandse Overheid heeft zich middels het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ ten doel gesteld aan het realiseren van een circulaire economie.

Klik hier om meer te lezen over dit programma.

Forza bij 'Doe Maar Duurzaam' op RTL Z.

In het programma ‘Doe Maar Duurzaam’ op RTL Z komen de facetten aan bod waarom refurbished via Forza Refurbished niet alleen financieel erg voordelig is, maar bovendien ook bijzonder duurzaam is.